Žinių vertinimas ir pedagogų kvalifikacija BritanijojeBritanijoje yra numatyta keturių etapų žinių vertinimo ir testavimo sistema: mokiniams esant 7, 11, 14 ir 16 metų amžiaus. Baigiantis ketvirtajam etapui, 16 metų moksleiviai laiko bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos baigimo egzaminus. Jų rezultatai vertinami pagal 7 balų skalę (nuo A iki G). išlaikius šiuos egzaminus, gaunamas Bendrasis viduriniojo mokslo baigimo pažymėjimas (General Certificate of Secondary Education- GCSE). Dar po dviejų metų, 18 metų, moksleiviai laiko aukštesniojo viduriniojo mokslo lygio egzaminus; juos išlaikę gauna Bendrąjį aukštesniojo išsilavinimo lygio pažymėjimą (GCE A level). Moksleivis gali pasirinkti, iš kokių dalykų jis laikys egzaminus (paprastai laikomi 2-4 dalykų egzaminai). Įskaitiniai vertinimai GCE A lygyje išlaikytimes dalykams pateikiami pagal 5 balų skalę.

Be šio lygio egzaminų, gana populiarūs tapo vadinamieji aukštesnieji papildomi egzaminai (Advanced Supplementary (AS) levels).

Valstybinių egzaminų sistema Škotijoje skirtinga negu kitose Britanijos šalyse. Čia mokiniai po ketverių vidurinės mokyklos baigimo metų gauna Škotijos mokyklos pagrindinio rango baigimo pažymėjimą (Scottish Certificate of Education/SCE/at ordinary grade). Toliau moksleiviai 5 ir 6 metais siekia SCE aukštesniojo rango, kuris duoda teisę stoti į universitetus ir kitas aukštąsias mokyklas. Baigusiems pagrindines aukštesniojo rango studijas, bet norintiems toliau mokytis konkrečių dalykų, skirtas 6-ųjų mokslo metų baigimo pažymėjimas (Certificate of Sixth Year Studies/CSYS/).

Mokytojus į valstybines mokyklas paskiria vietinė švietimo (LEA) ar mokyklos administracija. Jungtinėje Karalystėje mokytojai, dirbantys valstybinėse mokyklose, turi atitikti atitinkamame švietimo skyriuje patvirtintą kvalifikacijos minimumą.

Teisę mokyti mokykloje pirmiausiai suteikia specialių, šalyje pripažintų, pedagoginių kursų baigimas. Šiuos kursus Anglijoje ir Velse siūlo aukštojo mokslo institutai, daug universitetų, politechnikos institutai ir kai kurie koledžai. Pirmasis kvalifikacinis švietimo srities (Bachelor of Education/Bed/) bakalauro laipsnis paprastai įgyjamas po trejų ar ketverių metų studijų, o tada, pasimokius dar vienerius metus, suteikiamas edukacinių podiplominių studijų baigimo sertifikatas (Postgraduate Certificate of Education).

Škotijoje valstybinėse mokyklose dirbantys mokytojai turi būti registruojami Škotijos bendrojo lavinimo taryboje (General Teaching Council). Vyriausybinė šalies politika numato, kad mokytojai, pretenduojantys į darbą mokykloje, turi būti baigę aukštąsias mokyklas. Šio reikalavimo turi laikytis ir pradinių, ir vidurinių mokyklų mokytojai. Be to, akademinių dalykų mokytojams privalu įsigyti pirmąjį kvalifikacinį laipsnį iš dviejų disciplinų, numatomų dėstyti vidurinėje mokykloje.

Šiaurės Airijoje mokytojus rengia du universitetai ir du pedagoginiai koledžai. Pagrindiniai kursai trunka trejus ar ketverius metus (BEd) arba trejus, ketverius, penkerius metus menų ir mokslo bakalauro laipsniui (atitinkamai BA ir BSc) įsigyti. Dar po vienerių metų suteikiamas edukacinio podiplominio studijų baigimo sertifikatas.

Mokyklos direktoriams organizuojami specialūs vadybos kursai. Rūpinamasi ir pedagogų profesinėms mokykloms rengimu. Prie priemonių, numatytų sustiprinti pradinių profesinio mokymo kursų mokytojų parengimą Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje, priklauso tai, kad buvo nustatyti efektyvių kursų kriterijai, taip pat įkurta Mokytojų išsilavinimo akreditacinė taryba (Council for the Accreditation of Teacher Education).

Copyright © 2024 Studentas All rights reserved.