Teisinės aplinkos įtaka karjeros planavimuiSiekiant efektyvaus karjeros planavimo, derinant darbuotojų karjeros planus būtina užtikrinti sėkmingą bendradarbiavimą tarp individo ir organizacijos. Karjeros planavimo efektyvumas visiškai priklauso nuo organizacijos tikslų ir individo poreikių suderinimo laipsnio. Sėkmingas individualios karjeros planavimas lemia karjeros sėkmę ir pasitenkinimą darbu, kuris glaudžiai susijęs su individo savęs išreiškimu, pasitenkinimu karjera ir gyvenimu.

Galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų analizė parodė, kad karininko karjeros valdymas nėra apibrėžtas kaip vientisa suderinta sistema. Jo karjeros valdymo sistemą turėtų sudaryti šie pagrindiniai elementai:

  • Tarnybos eigos vertinimas;
  • Atranka siuntimui mokytis;
  • Atranka aukštesniam laipsniui;
  • Atranka į aukštesnes pareigas;
  • Rotacija.

Pagal karininkų karjeros planavimo koncepciją karininkams turi būti sudarytos sąlygos susipažinti su karjeros planu ir tai pažymėta, kad kapitonų – pulkininkų karjeros planais. Tačiau jaunesniųjų karininkų karjera nėra reglamentuota. Manau, kad dar Lietuvoje nėra „atgyvenęs“ tas dalykas, nemažai karininkų darbą prestižinėje tarnybos vietoje gauna, taip pat aukštesnį laipsnį, geresnes pareigas ir apskritai gerą karjerą „padaro“ protekcionizmo principu. Tam pakeisti reikalingas didelis laiko tarpas, kadangi lietuvių mentalitetas yra kur kas žemesnis nei tokiose išsivysčiusiose šalyse kaip JAV, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir t.t.

Visų pirma manau karininko karjera turėtų prasidėti dalinyje būrio vado pareigomis, o ne baigus karinę įstaigą iš karto dirbti pvz. Gynybos štabe. Karininkas kaip ir bet kokios kitos organizacijos darbuotojas turėtų „praeiti“ visų lygių pakopas nuo žemiausios iki, kiek įstengs, aukščiausios ir tai jam turėtų būti suplanuota, taip pat žinoma suderinta su juo. Iš to seka, kad jam jo karjera turi būti žinoma, ką jis turi mokintis, ką jis turi baigti konkrečiai, kad jis pasiektų to užplanuoto savo karjeros laiptelio. Turi būti griežtai reglamentuoti kiekvienos pareigybės kriterijai, pagal išsilavinimą, stažą, nuopelnus, laipsnį ir kitus dalykus.

Copyright © 2024 Studentas All rights reserved.