Suaugusiųjų švietimas BritanijojeBritų suaugusiųjų švietimo sistema funkcionuoja per aukštojo mokslo institucijas, profesinio parengimo koledžus, suaugusiųjų švietimo centrus bei įvairias kitas šios paskirties įstaigas, įskaitant ir savanoriškąsias organizacijas. Ši sistema siūlo suaugusiems įvairaus profilio kursus, pradedant elementariais rašymo ir skaičiavimo pradmenimis ir baigiant kvalifikacijos kėlimo bei persikvalifikavimo formalaus ir neformalaus pobūdžio kursais, padedančiais įvairaus amžiaus žmonėms lengviau prisitaikyti prie nuolat kintančių technologinių sąlygų.Vietinės švietimo administracijos yra reikšmingiausia struktūra, remianti suaugusiųjų švietimą, įskaitant ir tai, kad jos pasirūpina mokyklomis, kur vyksta vakariniai užsiėmimai, bei vadinamosiomis visuomeninėmis mokyklomis, kurių tikslas- plėtoti visuomenės pedagoginio, socialinio ir kultūrinio tobulinimosi galimybės. Taip pat vietinės švietimo administracijos išlaiko arba remia vietinius koledžus (short-term residential colleges) ar centrus, teikiančius trumpalaikius šventadienių arba 2 savaičių trukmės kursus. Ilgalaikių kursų vietinius koledžus (long-term residential colleges) remia centrinės švietimo valdžios skyriai. Šie koledžai disponuoja 1 ar 2 metų kursais, į kuriuos priimami suaugusieji be stojamųjų egzaminų.

Škotijos visuomenės švietimo taryba (Scottish Community Education Council) konsultuoja vyriausybę bei rūpinasi visais visuomenės švietimo reikalais, tarp jų- ir suaugusiųjų mokymu bei jaunimo profesiniu rengimu.

Į Šiaurės Airijos tęstinio mokymo tarybos (The Council for Continuing Education) funkcijas įeina ir švietimo skyriaus darbuotojų konsultavimas šalies suaugusiųjų švietimo reikalais.

Jungtinės Karalystės švietimo sistemai dar būdinga ir tai, kad ji yra atvira tarptautiniams mainams. Kultūrinių ir švietimo ryšių plėtotte Jungtinėje Karalystėje rūpinasi daug organizacijų, tarp jų ir Britų taryba (British Council), vadovaujanti Britų pagalbos programai (the British Aid Programme), kurios tikslas- skatinti Britanijos ir besivystančių šalių mokymo įstaigų bendradarbiavimo ryšius. Ši taryba samdo mokytojus dirbti užsienyje, organizuoja trumpas ekspertų išvykas į minėtąsias šalis bei remia kultūrinių mainų vizitus. Ji taip pat vadovauja programoms, susijusioms su akademiniais mainais tarp universitetų ir kitų aukštojo mokslo institucijų Britanijoje ir užsienyje.

Panašia veikla užsiima ir labdaringa, vyriausybės finansuojama įstaiga- Centrinis biuras (Central Bureau), taip pat- Tautų sandraugos šalių universitetų asociacija bei Tautų sandraugos švietimo ryšių komitetas.

Copyright © 2024 Studentas All rights reserved.