Didžiosios Britanijos ir Lietuvos švietimo sistemų palyginimas 

 

Lietuvos švietimo sistema

Didžiosios Britanijos švietimo sistema

Ikimokyklinis ugdymasteikiamas vaikams nuo 3 iki 6 metų.Priešmokyklinis ugdymas. Paskirtis– padėti vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Pradėdamas teikti vaikui tais kalendoriniai metais, kuriais jam sueina 6 metai. Ikimokyklinis ugdymasteikiamas vaikams nuo 2 iki 5 metų. Didžiojoje Britanijoje, panašiai kaip ir Lietuvoje, stengiamasi paruošti vaiką mokyklai, pirmajai klasei, todėl čia veikia neformaliosios ikimokyklinės žaidimų grupės, savanoriškai suburtos tėvų auklėtojų (pvz., Ikimokyklinių žaidybinių grupių asociacijos Pre-school play groups association).

 

Pradinis ugdymas yra teikiamas 6/7- 10/11 metų amžiaus vaikams. Pradinėje mokykloje vaikai mokosi 4 metus.  Didžiojoje Britanijoje pradinis mokymas teikiamas:

  • Škotijoje- nuo 6/7 iki 12/13 metų;
  • Šiaurės Airijoje- nuo 5 iki11/12 metų. Čia, be pradinių mokyklų, veikia ir klasikinių mokyklų parengiamieji skyriai;
  • Anglijoje ir Velse- nuo 5 iki 11 metų.
Pagrindinis ugdymas- teikiamas mokiniams, įgijusiems pradinį išsilavinimą. Pagrindinio ugdymo programos trukmė- 6 metai, ją sudaro du koncentrai: 5-8 ir 9-10 klasių. Pagrindinis ugdymas- Didžiojoje Britanijoje tokia grandis neišskiriama.
Vidurinis ugdymas teikiamas vidurinėse mokyklose ir gimnazijose. Trukmė– 2 metai (nuo 16/17-iki 18/19 metų), o gimnazijose- 4 metai (nuo 14/15 iki 18/19 metų).  Vidurinis ugdymas- teikiamas vidurinėse mokyklose, kurių yra keli tipai: bendrojo lavinimo (Comprehensive Schools);

  • klasikinės (Grammar Schools);
  • moderniosios (Secondary Modern Schools);
  • šeštųjų skyrių koledžai (College of Further Education);
  • nepriklausomosios vidurinės mokyklos (Independent Secondary Schools);
  • privačios vidurinės mokyklos (Private Secondary Schools);
  • visuomeninės vidurinės mokyklos (Public Schools);
  • specializuotosios mokyklos ir internatai.

Anglijoje ir Velse mokslas vidurinėje mokykloje gali trukti 11 iki 18 metų, arba iš pradžių mokiniai mokosi pirmosios pakopos vidurinėse mokyklose (middle schools), iš kurių, būdami 12, 13 ar 14 metų, pereina į bendrojo lavinimo aukštesniosios pakopos  vidurines mokyklas (senior comprehensive schools), o jas baigia 16 ar 18 metų. Yra  ir vidurinės mokyklos,11 ar 12 iki 16 metų mokinimas, funkcionuojančios kartu su šeštuoju skyriumi arba su koledžais, skirtais vaikams nuo 16 metų. Šiuose koledžuose mokiniai turi galimybę įsigyti ir bendrąjį aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą, ir profesinį parengimą.

Šiaurės Airijoje vidurinis ugdymas teikiamas nuo 11/12 iki 16 metų klasikinėse ir bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, iš kurių po to pereinama į aukštesniosios pakopos klasikines mokyklas, bendrojo lavinimo vidurines mokyklas, veikiančiomis kartu su profesinio rengimo koledžais ir amatų kursais, kur mokiniai taip pat turi galimybę įsigyti ir bendrąjį aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą, ir profesinį parengimą.

Škotijoje vidurinis ugdymas teikiamas nuo 12 iki 18 metų bendrojo lavinimo mokyklose, iš kurių 16 metų vaikai pereina į aukštesniosios pakopos vidurines mokyklas, funkcionuojančias kartu su tolesniojo lavinimo koledžais ir amatų kursais.

 

 

Aukštesniosios studijos. Teikiamos asmeniui, įgijusiam vidurinį išsilavinimą ir gebančiam savarankiškai studijuoti. Aukštesnysis išsilavinimas ir kvalifikacija įgyjami baigus aukštesniųjų studijų programą ir apgynus baigiamąjį darbą (projektą) ir (arba) išlaikius baigiamuosius egzaminus.Aukštesniosios studijos teikiamos kolegijose ir profesinėse mokyklose asmenims nuo 18/19 metų. Šiose įstaigose mokomasi 4 metus. Aukštesniosios studijos.Teikiamos asmenims nuo 18 metų. Anglijoje ir Velse neaukštasis mokslas įgyjamas aukštesniosiose ir tolesnio profesinio rengimo koledžuose;

Šiaurės Airijoje- koledžuose.

Škotijoje– pedagoginiuose ir tolesnio ugdymo koledžuose.

Aukštojo mokslo studijos.Aukštąjį išsilavinimą teikia universitetai, kurie yra dviejų tipų- valstybiniai ir nevalstybiniai. Universitetuose studijuojama 4 metus, po to galima studijuoti magistratūroje (trukmė- 1,5-2 metai. Baigus programą suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis). Asmenys, baigę magistratūros ar vientisąsias studijas priimami į doktorantūrą. Aukštojo mokslo studijos.Jungtinėje Karalystėje aukštąjį išsilavinimą teikia universitetai ir politechnikos institutai. Dauguma pagrindinių kursų aukštojoje mokykloje pirmajam universitetiniam (bakalauro) laipsniui gauti, tęsiasi tik 3 metus, nors veterinarijos, medicinos ir pan. dalykų studijų programos numatytos 5-6 metams.

Jungtinėje Karalystėje yra ir taip vadinamas atvirasis universitetas (Open University). Studentas, užsiregistravęs čia į atitinkamą kursą, gauna jo programą, pagal kurią daugiausia dirba savarankiškai, tačiau įvairiose šio universiteto centruose dirbantys kuratoriai ir konsultantai taip pat teikia visokeriopą akademinę pagalbą.

Politechnikos institutuose po 3 metų įprastų studijų ir 4 metų “sandwich” programų studijų suteikiama bakalauro, o dar po 1-2 metų studijų- ir magistro kvalifikaciniai laipsniai. Turint bakalauro kvalifikacinį laipsnį, po papildomų 9-12 mėnesių studijų galima įsigyti diplomą ar sertifikatą, liudijančius papildomą kvalifikaciją.  

 

 

 

 

Copyright © 2024 Studentas All rights reserved.