Karjeros planavimo sistemaNorint pradėti nagrinėti šią aktualią temą, visų pirma reikia suprasti, jog vadybos mokslas Lietuvoje tampa vis svarbesniu ekonominės plėtros veiksniu. Įstojus į NATO ir ES, vadybinių tyrinėjimų ir jų praktinio taikymo reikšmė labai smarkiai padidėjo. Šiuolaikinėje dinamiškoje, greitai besikeičiančioje aplinkoje ypatingą įtaką įvairaus pobūdžio organizacijų vadybos procesams daro įvairaus turinio pokyčiai. Šių pokyčių valdymas darosi vis labiau svarbia sudedamąja įvairių organizacijų vadybos dalimi. Taigi organizacijoms, norint išlikti konkurencingoms dabartiniame pasaulyje, reikia laikytis vadybos mokslo naujovėmis, jas nuolat pritaikant praktinėje veikloje. Tam, kad organizacijos tinkamai realizuotų valdymo funkcijas, turi būti atsižvelgta į visas personalo valdymo sferas – tai personalo komplektavimą, vertinimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą, taip pat karjeros planavimą, kuris pasak K. Keenan yra  sėkmingos vadybos pagrindas.

Karjeros planavimas – svarbi žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos grandis

Žmogus, kitaip tariant, darbuotojas yra pats vertingiausias organizacijos turtas. Darbuotojai padarys geriausia, ką gali, kad kompanija pasiektų savo tikslus, o kompanija mainais suteiks darbuotojams galimybę tobulėti ir lavinti savo sugebėjimus.

Žmogiškųjų išteklių vadyba – tai sugebėjimas paskirti darbuotoją į tas pareigas, kuriose jis labiausiai sugebės dirbti. Žmogiškieji ištekliai skiriasi nuo visų kitų išteklių, kadangi turi intelektą (protą), vadinasi gali mąstyti įvairiuose situacijose bei į jas reaguoti. Žmogiškųjų išteklių specialistas privalo turėti teisės, vadybos, psichologijos, kokybės vadybos bei socialinių mokslų žinių. Jis turi mokėti gerai orientuotis į kiekvieno individo vertybes, taip pat turi mokėti „prieiti“ prie kiekvieno žmogaus, mokėti jam vadovauti bei su juo bendrauti.

Žmogiškųjų išteklių vadyba nenutrūkstamai susijusi su žmonių išteklių valdymo procesais, su tokiais kaip žmonių išteklių planavimas, jų verbavimas, atranka, adaptacija organizacijos viduje, mokymas bei tobulinimas, jų veiklos įvertinimas ir, mano manymu, pats svarbiausias procesas – tai personalo karjeros planavimas. Tai procesas, kuris vyksta bemaž visą laikotarpį, kol darbuotojas dirba organizacijoje. Į jį įeina tiek paaukštinimas pareigose, tiek ir perkėlimas į tolygias pareigas.

Copyright © 2024 Studentas All rights reserved.